ترجمه Importation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واردات‌.

Importation به چه معناست و Importation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Importation

ورود به خارجی , ریشه انگلیسی ورود, ترجمه ورود, کلمات شبیه ورود , واردات‌. به لاتین
دانلود فایل ها