ترجمه Impose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحميل‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعمال‌ نفوذ كردن‌ , در فارسی : گرانبار كردن‌ , به فارسی : ماليات‌

Impose به چه معناست و Impose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impose

تحميل‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تحميل‌ كردن‌, ترجمه تحميل‌ كردن‌, کلمات شبیه تحميل‌ كردن‌ , اعمال‌ نفوذ كردن‌ به لاتین , گرانبار كردن‌ به لاتین , ماليات‌ خارجی
دانلود فایل ها