خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27186 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27186','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27186 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Impotency به فارسی

ترجمه Impotency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecnetopmi) كاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سستي‌ كمر , در فارسی : عنن‌ , به فارسی : ناتواني‌ , سایر ترجمه ها : ضعف‌

Impotency به چه معناست و Impotency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impotency

(ecnetopmi) كاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ecnetopmi) كاري‌, ترجمه (ecnetopmi) كاري‌, کلمات شبیه (ecnetopmi) كاري‌ , سستي‌ كمر به لاتین , عنن‌ به لاتین , ناتواني‌ خارجی , ضعف‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: