ترجمه Impotency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecnetopmi) كاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سستي‌ كمر , در فارسی : عنن‌ , به فارسی : ناتواني‌ , سایر ترجمه ها : ضعف‌

Impotency به چه معناست و Impotency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impotency

(ecnetopmi) كاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ecnetopmi) كاري‌, ترجمه (ecnetopmi) كاري‌, کلمات شبیه (ecnetopmi) كاري‌ , سستي‌ كمر به لاتین , عنن‌ به لاتین , ناتواني‌ خارجی , ضعف‌ در زبان
دانلود فایل ها