ترجمه Imprecise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير دقيق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نادرست‌ , در فارسی : بي‌ صراحت‌ , به فارسی : غير صريح‌ , سایر ترجمه ها : مبهم‌.

Imprecise به چه معناست و Imprecise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imprecise

غير دقيق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غير دقيق‌, ترجمه غير دقيق‌, کلمات شبیه غير دقيق‌ , نادرست‌ به لاتین , بي‌ صراحت‌ به لاتین , غير صريح‌ خارجی , مبهم‌. در زبان
دانلود فایل ها