خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27203 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27203','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27203 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Impregnate به فارسی

ترجمه Impregnate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابستن‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لقاح‌كردن‌ , در فارسی : اشباع‌كردن‌.

Impregnate به چه معناست و Impregnate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impregnate

ابستن‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ابستن‌ كردن‌, ترجمه ابستن‌ كردن‌, کلمات شبیه ابستن‌ كردن‌ , لقاح‌كردن‌ به لاتین , اشباع‌كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: