ترجمه Impresario در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدير اماكن‌ تفريحي‌ و نمايشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدير اپرا , در فارسی : مديريا

Impresario به چه معناست و Impresario یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impresario

مدير اماكن‌ تفريحي‌ و نمايشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مدير اماكن‌ تفريحي‌ و نمايشي‌, ترجمه مدير اماكن‌ تفريحي‌ و نمايشي‌, کلمات شبیه مدير اماكن‌ تفريحي‌ و نمايشي‌ , مدير اپرا به لاتین , مديريا به لاتین
دانلود فایل ها