ترجمه Impressionism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادراك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مكتب‌ تجسم‌.

Impressionism به چه معناست و Impressionism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impressionism

ادراك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادراك‌, ترجمه ادراك‌, کلمات شبیه ادراك‌ , مكتب‌ تجسم‌. به لاتین
دانلود فایل ها