ترجمه Imprest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قرضي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قرض‌ داده‌شده‌ , در فارسی : پيشكي‌.

Imprest به چه معناست و Imprest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imprest

قرضي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قرضي‌, ترجمه قرضي‌, کلمات شبیه قرضي‌ , قرض‌ داده‌شده‌ به لاتین , پيشكي‌. به لاتین
دانلود فایل ها