ترجمه Impromptu در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالبداهه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بداهتا , در فارسی : بي‌ مط‌العه‌ , به فارسی : تصنيف‌ , سایر ترجمه ها : كاري‌ كه‌ بي‌

Impromptu به چه معناست و Impromptu یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impromptu

بالبداهه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بالبداهه‌, ترجمه بالبداهه‌, کلمات شبیه بالبداهه‌ , بداهتا به لاتین , بي‌ مط‌العه‌ به لاتین , تصنيف‌ خارجی , كاري‌ كه‌ بي‌ در زبان
دانلود فایل ها