ترجمه Improve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشرفت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصلاحات‌ كردن‌.

Improve به چه معناست و Improve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Improve

پيشرفت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشرفت‌ كردن‌, ترجمه پيشرفت‌ كردن‌, کلمات شبیه پيشرفت‌ كردن‌ , اصلاحات‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها