ترجمه Improviser در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rosivorpmi) تعبيه‌كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كسيكه‌ بسرعت‌ يا بلامقدمه‌

Improviser به چه معناست و Improviser یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Improviser

(rosivorpmi) تعبيه‌كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rosivorpmi) تعبيه‌كننده‌, ترجمه (rosivorpmi) تعبيه‌كننده‌, کلمات شبیه (rosivorpmi) تعبيه‌كننده‌ , كسيكه‌ بسرعت‌ يا بلامقدمه‌ به لاتین
دانلود فایل ها