ترجمه Improvisor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (resivorpmi) تعبيه‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كسيكه‌بسرعت‌ يا بلا مقدمه‌

Improvisor به چه معناست و Improvisor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Improvisor

(resivorpmi) تعبيه‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (resivorpmi) تعبيه‌ كننده‌, ترجمه (resivorpmi) تعبيه‌ كننده‌, کلمات شبیه (resivorpmi) تعبيه‌ كننده‌ , كسيكه‌بسرعت‌ يا بلا مقدمه‌ به لاتین
دانلود فایل ها