ترجمه Impunity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخشودگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معافيت‌ از مجازات‌ , در فارسی : معافيت‌ از زيان‌.

Impunity به چه معناست و Impunity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impunity

بخشودگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بخشودگي‌, ترجمه بخشودگي‌, کلمات شبیه بخشودگي‌ , معافيت‌ از مجازات‌ به لاتین , معافيت‌ از زيان‌. به لاتین
دانلود فایل ها