ترجمه Impurity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناپاكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : الودگي‌ , در فارسی : كثافت‌.

Impurity به چه معناست و Impurity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impurity

ناپاكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناپاكي‌, ترجمه ناپاكي‌, کلمات شبیه ناپاكي‌ , الودگي‌ به لاتین , كثافت‌. به لاتین
دانلود فایل ها