ترجمه In در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از , در فارسی : باب‌ روز , به فارسی : (.jda):دروني‌ , سایر ترجمه ها : شامل‌ نزديك‌

In به چه معناست و In یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به In

روي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روي‌, ترجمه روي‌, کلمات شبیه روي‌ , از به لاتین , باب‌ روز به لاتین , (.jda):دروني‌ خارجی , شامل‌ در زبان , نزديك‌انگلیسی
دانلود فایل ها