ترجمه In Re در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درباره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درحالت‌.

In Re به چه معناست و In Re یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به In Re

درباره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درباره‌, ترجمه درباره‌, کلمات شبیه درباره‌ , درحالت‌. به لاتین
دانلود فایل ها