ترجمه Inaccuracy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدم‌ دقت‌. می باشد

Inaccuracy به چه معناست و Inaccuracy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inaccuracy

عدم‌ دقت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عدم‌ دقت‌., ترجمه عدم‌ دقت‌., کلمات شبیه عدم‌ دقت‌.
دانلود فایل ها