ترجمه Inactivity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ركود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عدم‌ فعاليت‌.

Inactivity به چه معناست و Inactivity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inactivity

ركود به خارجی , ریشه انگلیسی ركود, ترجمه ركود, کلمات شبیه ركود , عدم‌ فعاليت‌. به لاتین
دانلود فایل ها