ترجمه Inanition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنبش‌ , در فارسی : الهام‌.

Inanition به چه معناست و Inanition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inanition

زندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زندگي‌, ترجمه زندگي‌, کلمات شبیه زندگي‌ , جنبش‌ به لاتین , الهام‌. به لاتین
دانلود فایل ها