ترجمه Inapparent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نا اشكار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نامريي‌ , در فارسی : ناپيدا , به فارسی : پنهان‌ , سایر ترجمه ها : پوشيده‌.

Inapparent به چه معناست و Inapparent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inapparent

نا اشكار به خارجی , ریشه انگلیسی نا اشكار, ترجمه نا اشكار, کلمات شبیه نا اشكار , نامريي‌ به لاتین , ناپيدا به لاتین , پنهان‌ خارجی , پوشيده‌. در زبان
دانلود فایل ها