ترجمه Inapplicable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ اط‌لاق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير مشمول‌.

Inapplicable به چه معناست و Inapplicable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inapplicable

قابل‌ اط‌لاق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ اط‌لاق‌, ترجمه قابل‌ اط‌لاق‌, کلمات شبیه قابل‌ اط‌لاق‌ , غير مشمول‌. به لاتین
دانلود فایل ها