ترجمه Inaudible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير قابل‌ شنيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير قابل‌ شنوايي‌ , در فارسی : نارسا , به فارسی : شنيده‌

Inaudible به چه معناست و Inaudible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inaudible

غير قابل‌ شنيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غير قابل‌ شنيدن‌, ترجمه غير قابل‌ شنيدن‌, کلمات شبیه غير قابل‌ شنيدن‌ , غير قابل‌ شنوايي‌ به لاتین , نارسا به لاتین , شنيده‌ خارجی
دانلود فایل ها