ترجمه Inbreathe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دميدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (مج.) ملهم‌ كردن‌ , در فارسی : در كشيدن‌ , به فارسی : استنشاق‌ كردن‌

Inbreathe به چه معناست و Inbreathe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inbreathe

دميدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دميدن‌, ترجمه دميدن‌, کلمات شبیه دميدن‌ , (مج.) ملهم‌ كردن‌ به لاتین , در كشيدن‌ به لاتین , استنشاق‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها