ترجمه Incalescence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرماگرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرما جويي‌ , در فارسی : گرم‌ شدگي‌.

Incalescence به چه معناست و Incalescence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incalescence

گرماگرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرماگرايي‌, ترجمه گرماگرايي‌, کلمات شبیه گرماگرايي‌ , گرما جويي‌ به لاتین , گرم‌ شدگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها