ترجمه Incapacitate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از كار افتادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناتوان‌ ساختن‌ , در فارسی : محجور كردن‌.

Incapacitate به چه معناست و Incapacitate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incapacitate

از كار افتادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از كار افتادن‌, ترجمه از كار افتادن‌, کلمات شبیه از كار افتادن‌ , ناتوان‌ ساختن‌ به لاتین , محجور كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها