ترجمه Incertitude در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناپايداري‌ زندگي‌. می باشد

Incertitude به چه معناست و Incertitude یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incertitude

ناپايداري‌ زندگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ناپايداري‌ زندگي‌., ترجمه ناپايداري‌ زندگي‌., کلمات شبیه ناپايداري‌ زندگي‌.
دانلود فایل ها