ترجمه Incessant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لاينقط‌ع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيوسته‌ , در فارسی : پي‌ در پي‌ , به فارسی : بي‌ پايان‌.

Incessant به چه معناست و Incessant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incessant

لاينقط‌ع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لاينقط‌ع‌, ترجمه لاينقط‌ع‌, کلمات شبیه لاينقط‌ع‌ , پيوسته‌ به لاتین , پي‌ در پي‌ به لاتین , بي‌ پايان‌. خارجی
دانلود فایل ها