خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27394 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27394','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27394 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inch به فارسی

ترجمه Inch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اينچ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقياس‌ ط‌ول‌ برابر 45/2 سانتي‌ متر.

Inch به چه معناست و Inch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inch

اينچ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اينچ‌, ترجمه اينچ‌, کلمات شبیه اينچ‌ , مقياس‌ ط‌ول‌ برابر 45/2 سانتي‌ متر. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: