ترجمه Inch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اينچ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقياس‌ ط‌ول‌ برابر 45/2 سانتي‌ متر.

Inch به چه معناست و Inch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inch

اينچ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اينچ‌, ترجمه اينچ‌, کلمات شبیه اينچ‌ , مقياس‌ ط‌ول‌ برابر 45/2 سانتي‌ متر. به لاتین
دانلود فایل ها