ترجمه Inclining در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خميدگي‌ بجلو و پايين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعظ‌يم‌ , در فارسی : تمايل‌ , به فارسی : ميل‌.

Inclining به چه معناست و Inclining یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inclining

خميدگي‌ بجلو و پايين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خميدگي‌ بجلو و پايين‌, ترجمه خميدگي‌ بجلو و پايين‌, کلمات شبیه خميدگي‌ بجلو و پايين‌ , تعظ‌يم‌ به لاتین , تمايل‌ به لاتین , ميل‌. خارجی
دانلود فایل ها