ترجمه Inclusion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گنجايش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دربرداري‌ , در فارسی : دخول‌ , به فارسی : شمول‌.

Inclusion به چه معناست و Inclusion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inclusion

گنجايش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گنجايش‌, ترجمه گنجايش‌, کلمات شبیه گنجايش‌ , دربرداري‌ به لاتین , دخول‌ به لاتین , شمول‌. خارجی
دانلود فایل ها