ترجمه Incommensurability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تباين‌ , در فارسی : عدم‌ تقارن‌ , به فارسی : سنجش‌ ناپذيري‌.

Incommensurability به چه معناست و Incommensurability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incommensurability

گنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گنگي‌, ترجمه گنگي‌, کلمات شبیه گنگي‌ , تباين‌ به لاتین , عدم‌ تقارن‌ به لاتین , سنجش‌ ناپذيري‌. خارجی
دانلود فایل ها