ترجمه Incompliant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نپذيرنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نا هموار , در فارسی : تسليم‌نشو , به فارسی : سرسخت‌.

Incompliant به چه معناست و Incompliant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incompliant

نپذيرنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نپذيرنده‌, ترجمه نپذيرنده‌, کلمات شبیه نپذيرنده‌ , نا هموار به لاتین , تسليم‌نشو به لاتین , سرسخت‌. خارجی
دانلود فایل ها