ترجمه Incomprehensibility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير قابل‌ فهم‌ بودن‌. می باشد

Incomprehensibility به چه معناست و Incomprehensibility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incomprehensibility

غير قابل‌ فهم‌ بودن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غير قابل‌ فهم‌ بودن‌., ترجمه غير قابل‌ فهم‌ بودن‌., کلمات شبیه غير قابل‌ فهم‌ بودن‌.
دانلود فایل ها