ترجمه Incomprehensible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نفهميدني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دور از فهم‌ , در فارسی : درك‌ نكردني‌ , به فارسی : نا محدود.

Incomprehensible به چه معناست و Incomprehensible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incomprehensible

نفهميدني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نفهميدني‌, ترجمه نفهميدني‌, کلمات شبیه نفهميدني‌ , دور از فهم‌ به لاتین , درك‌ نكردني‌ به لاتین , نا محدود. خارجی
دانلود فایل ها