ترجمه Inconformity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نابرابري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عدم‌مط‌ابقت‌ , در فارسی : عدم‌موافقت‌ , به فارسی : عدم‌سنخيت‌.

Inconformity به چه معناست و Inconformity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inconformity

نابرابري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نابرابري‌, ترجمه نابرابري‌, کلمات شبیه نابرابري‌ , عدم‌مط‌ابقت‌ به لاتین , عدم‌موافقت‌ به لاتین , عدم‌سنخيت‌. خارجی
دانلود فایل ها