ترجمه Inconsistence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناهماهنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناجوري‌ , در فارسی : نا سازگاري‌ , به فارسی : نا استواري‌ , سایر ترجمه ها : بي‌

Inconsistence به چه معناست و Inconsistence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inconsistence

ناهماهنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناهماهنگي‌, ترجمه ناهماهنگي‌, کلمات شبیه ناهماهنگي‌ , ناجوري‌ به لاتین , نا سازگاري‌ به لاتین , نا استواري‌ خارجی , بي‌ در زبان
دانلود فایل ها