ترجمه Inconsolable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دلداري‌ ناپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تسلي‌ ناپذير , در فارسی : غير قابل‌ تسليت‌.

Inconsolable به چه معناست و Inconsolable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inconsolable

دلداري‌ ناپذير به خارجی , ریشه انگلیسی دلداري‌ ناپذير, ترجمه دلداري‌ ناپذير, کلمات شبیه دلداري‌ ناپذير , تسلي‌ ناپذير به لاتین , غير قابل‌ تسليت‌. به لاتین
دانلود فایل ها