ترجمه Inconsonant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناجور. می باشد

Inconsonant به چه معناست و Inconsonant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inconsonant

ناجور. به خارجی , ریشه انگلیسی ناجور., ترجمه ناجور., کلمات شبیه ناجور.
دانلود فایل ها