ترجمه Incontrovertible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسلم‌. می باشد

Incontrovertible به چه معناست و Incontrovertible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incontrovertible

مسلم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مسلم‌., ترجمه مسلم‌., کلمات شبیه مسلم‌.
دانلود فایل ها