ترجمه Inconvenience در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زحمت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناراحتي‌ , در فارسی : دردسر , به فارسی : ناسازگاري‌ , سایر ترجمه ها : ناجوري‌ نامناسبي‌

Inconvenience به چه معناست و Inconvenience یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inconvenience

زحمت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زحمت‌, ترجمه زحمت‌, کلمات شبیه زحمت‌ , ناراحتي‌ به لاتین , دردسر به لاتین , ناسازگاري‌ خارجی , ناجوري‌ در زبان , نامناسبي‌انگلیسی
دانلود فایل ها