ترجمه Incorruptible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فاسد نشدني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فساد نا پذير , در فارسی : منحرف‌ نشدني‌.

Incorruptible به چه معناست و Incorruptible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incorruptible

فاسد نشدني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فاسد نشدني‌, ترجمه فاسد نشدني‌, کلمات شبیه فاسد نشدني‌ , فساد نا پذير به لاتین , منحرف‌ نشدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها