ترجمه Incubus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بختك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كابوس‌ , در فارسی : ظ‌الم‌ , به فارسی : زورگو.

Incubus به چه معناست و Incubus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incubus

بختك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بختك‌, ترجمه بختك‌, کلمات شبیه بختك‌ , كابوس‌ به لاتین , ظ‌الم‌ به لاتین , زورگو. خارجی
دانلود فایل ها