ترجمه Incus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخوان‌ سنداني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سندان‌.

Incus به چه معناست و Incus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incus

استخوان‌ سنداني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استخوان‌ سنداني‌, ترجمه استخوان‌ سنداني‌, کلمات شبیه استخوان‌ سنداني‌ , سندان‌. به لاتین
دانلود فایل ها