ترجمه Incuse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقش‌ شده‌بوسيله‌چكش می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقش‌ چكشي‌.

Incuse به چه معناست و Incuse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incuse

نقش‌ شده‌بوسيله‌چكش به خارجی , ریشه انگلیسی نقش‌ شده‌بوسيله‌چكش, ترجمه نقش‌ شده‌بوسيله‌چكش, کلمات شبیه نقش‌ شده‌بوسيله‌چكش , نقش‌ چكشي‌. به لاتین
دانلود فایل ها