ترجمه Indecipherable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نكردني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حل‌ نكردني‌ , در فارسی : غيرقابل‌ استخراج‌.

Indecipherable به چه معناست و Indecipherable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indecipherable

نكردني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نكردني‌, ترجمه نكردني‌, کلمات شبیه نكردني‌ , حل‌ نكردني‌ به لاتین , غيرقابل‌ استخراج‌. به لاتین
دانلود فایل ها