ترجمه Indecomposable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فساد ناپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فاسد نشدني‌ , در فارسی : از هم‌ نپاشيدني‌.

Indecomposable به چه معناست و Indecomposable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indecomposable

فساد ناپذير به خارجی , ریشه انگلیسی فساد ناپذير, ترجمه فساد ناپذير, کلمات شبیه فساد ناپذير , فاسد نشدني‌ به لاتین , از هم‌ نپاشيدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها