ترجمه Indefeasibility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لغو نكردني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : الغاء نشدني‌ , در فارسی : فسخ‌ نا پذيري‌.

Indefeasibility به چه معناست و Indefeasibility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indefeasibility

لغو نكردني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لغو نكردني‌, ترجمه لغو نكردني‌, کلمات شبیه لغو نكردني‌ , الغاء نشدني‌ به لاتین , فسخ‌ نا پذيري‌. به لاتین
دانلود فایل ها