ترجمه Indehiscent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نا شكوفا. می باشد

Indehiscent به چه معناست و Indehiscent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indehiscent

نا شكوفا. به خارجی , ریشه انگلیسی نا شكوفا., ترجمه نا شكوفا., کلمات شبیه نا شكوفا.
دانلود فایل ها