ترجمه Indemnification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرداخت‌ غرامت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاوان‌ پردازي‌ , در فارسی : جبران‌ زيان‌.

Indemnification به چه معناست و Indemnification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indemnification

پرداخت‌ غرامت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرداخت‌ غرامت‌, ترجمه پرداخت‌ غرامت‌, کلمات شبیه پرداخت‌ غرامت‌ , تاوان‌ پردازي‌ به لاتین , جبران‌ زيان‌. به لاتین
دانلود فایل ها