ترجمه Indenture در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.n): سند دو نسخه‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوتاسازي‌ , در فارسی : دوبل‌ كردن‌ , به فارسی : قرارداد

Indenture به چه معناست و Indenture یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indenture

(.n): سند دو نسخه‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.n): سند دو نسخه‌اي‌, ترجمه (.n): سند دو نسخه‌اي‌, کلمات شبیه (.n): سند دو نسخه‌اي‌ , دوتاسازي‌ به لاتین , دوبل‌ كردن‌ به لاتین , قرارداد خارجی
دانلود فایل ها